Kemudahan Pembiayaan Islam

Jenis Kemudahan Pembiayaan Islam adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
 

A. ASET TETAP

 

i. Pembiayaan Aset Tawarruq (TWA)

 

Bank akan mempertimbangkan pembiayaan untuk aset tetap berikut: -

 

Tanah * (untuk pembinaan gudang atau penyimpanan)

Bangunan (siap/dalam pembinaan/pengubahsuaian)

Mesin/loji/peralatan

Kenderaan (laut, udara dan darat)

Acuan/jig/alatan

Peralatan & Perisian Teknologi Maklumat (IT)

 

Nota:

* Pembiayaan tanah yang asas berdiri sendiri tidak dibenarkan.
 

B. MODAL KERJA TETAP

 

i. Pembiayaan Tawarruq Untuk Modal Kerja Tetap (TWF)

 

C. MODAL KERJA BERPUTAR

 

i. Tawarruq Modal Kerja Berputar (TWQR)

 

D. KEMUDAHAN PERDAGANGAN

 

i. Jaminan Bank Islam (BG-i)

 

Kemudahan yang ditawarkan sebagai pakej pembiayaan aset tetap dan pembiayaan modal kerja lain. Walau bagaimanapun, Bank boleh mempertimbangkan kemudahan pakej secara sendiri bergantung kepada kekuatan projek dan jaminan yang memuaskan.