Pembiayaan Aset Tawarruq

Pembiayaan Aset Tawarruq adalah kemudahan pembiayaan berjangka Islam yang ditawarkan untuk membiayai perolehan aset seperti tanah*, bangunan, kilang, jentera, peralatan, vesel dan lain-lain.

 

Ciri-ciri Utama

 
Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan Aset
Amaun / Had Pembiayaan
  • Minima: RM 20.0 Juta
  • Maksima: RM 500.0 Juta

Had pembiayaan maksimum adalah tertakluk kepada margin pembiayaan.

Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 25 tahun
Konsep Shariah
  • Tawarruq
Margin Pembiayaan
  • Sehingga 90%
Yuran dan Caj

*Pembiayaan atas dasar kendiri tidak dibenarkan. Kemudahan akan ditawarkan dengan kemudahan lain, untuk tujuan pembiayaan aset dan pembiayaan modal kerja.

Klik di sini untuk muat turun Helaian Pendedahan Produk

ENG BM
 

NOTA PENTING: Kelulusan terakhir ke atas pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan budi bicara pihak Bank.