Modal Kerja Pusingan Tawarruq

Modal Kerja Pusingan Tawarruq ialah kemudahan pusingan Islam yang ditawarkan untuk membiayai sebahagian keperluan modal kerja yang merangkumi pendahuluan, penghutang, perbelanjaan mengurus dan pra-operasi.

 

Ciri-ciri Utama

 
Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan Modal Kerja
Amaun / Had Pembiayaan
  • Minima: RM 20.0 Juta
  • Maksima RM 500.0 Juta

Had pembiayaan maksimum adalah tertakluk kepada margin pembiayaan.

Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 5 tahun, tertakluk kepada semakan berkala oleh Bank
Tempoh Pembayaran
  • Minima: 30 hari
  • Maksima: 365 hari
Konsep Shariah
  • Tawarruq
Margin Pembiayaan
  • Sehingga 85% daripada setiap tuntutan progresif / invois berdasarkan keperluan aliran tunai projek; atau sehingga 30% daripada jumlah kos projek.
Yuran dan Caj

Klik di sini untuk muat turun Helaian Pendedahan Produk

ENG BM
 

NOTA PENTING: Kelulusan terakhir ke atas pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan budi bicara pihak Bank.