Jaminan Bank-i

Jaminan Bank-i ialah aku janji bertulis oleh Bank kepada pihak ketiga untuk menjamin obligasi oleh pelanggan. Bank memberikan jaminan untuk membayar sejumlah amaun tertentu apabila diminta oleh pihak ketiga, sekiranya pelanggan gagal memenuhi kewajipan mereka.

 

Ciri-ciri Utama

 
Jenis Jaminan Bank-i
  • Jaminan kewangan
  • Jaminan Bukan Kewangan
Tempoh Pembayaran
  • Sehingga tempoh keperluan projek dengan pilihan untuk melanjutkan tempoh jaminan.
Konsep Shariah
  • Kafalah
Tempoh Tuntutan
(ciri pilihan)
  • Berfungsi sebagai tempoh tambahan untuk benefisiari membuat tuntutan daripada BPMB selepas tempoh jaminan matang.
Pembubaran
  • Pelanggan dikehendaki membayar balik amaun kemudahan BG-i yang dituntut pada hari berikutnya (T+1) bayaran dikeluarkan kepada Penerima.
Yuran dan Caj

**Pembiayaan atas dasar kendiri tidak dibenarkan. Kemudahan akan ditawarkan dengan kemudahan lain, untuk tujuan pembiayaan aset dan pembiayaan modal kerja.

Klik di sini untuk muat turun Helaian Pendedahan Produk

ENG BM

NOTA PENTING: Kelulusan terakhir ke atas pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan budi bicara pihak Bank.