Skim Maritim, Logistik & Pengangkutan

Penyelesaian pembiayaan untuk aktiviti dan perkhidmatan berkaitan maritim, aeroangkasa, logistik dan pengangkutan.

Skim MADANI

Skim Transformasi
Digitalisasi Industri

Skim Pembiayaan
Pembangunan Mampan

Skim Infrastruktur
Pelancongan

Skim Maritime, Logistik & Pengangkutan

Objektif utama skim ini adalah untuk menyediakan bantuan kewangan kepada syarikat yang berurusan dengan atau terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan maritim, aeroangkasa dan logistik.

Skim ini terbuka kepada projek dalam sektor yang digariskan untuk tujuan seperti:

 • Pemerolehan kapal atau pesawat udara;
 • Pemerolehan Aset untuk perkhidmatan logistik termasuk gudang, kenderaan & peralatan berkaitan;
 • Pembinaan limbungan kapal atau infrastruktur hangar dan mesin dan peralatan yang berkaitan;
 • Sokongan aktiviti dan perkhidmatan berkaitan Minyak dan Gas;
 • Pembinaan bangunan, loji dan pelabuhan jentera, gudang berikat, kawasan pelabuhan dan pengangkutan untuk aktiviti maritim dan aeroangkasa;
 • Membiayai keperluan modal kerja
maritime-sub-img

Saiz Dana

RM 1.0 Bilion

(Sejumlah RM 500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim)

Tujuan & Tempoh Pembiayaan

Perbelanjaan Modal "Capital Expenditure (CAPEX)"

Sehingga 12 tahun

Perbelanjaan Operasi "Operating Expenditure (OPEX)"

Sehingga 5 tahun

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan sehingga RM 100 juta*

*Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan polisi BPMB. Permohonan pembiayaan yang melebihi jumlah maksimum boleh dipertimbangkan berdasarkan kes ke kes. Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah muktamad dan tertakluk kepada budi bicara BPMB

Kadar Pembiayaan

Projek Kerajaan*

Kos Dana (COF) + Margin – Subsidi 1.5% setahun

Projek Komersial*

Kadar Pembiayaan Asas (BFR) + Margin – Subsidi 1.5% setahun

Jaminan kewangan

Yuran Jaminan – Subsidi 1.5% setahun

*Kadar efektif adalah berdasarkan penilaian kredit oleh BPMB. Kadar muktamad yang diluluskan untuk pembiayaan adalah tertakluk kepada budi bicara BPMB

 • Perkongsian, Swasta Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi.
 • Berdaftar dan diperbadankan di Malaysia.
 • Pemilikan majority 51% oleh rakyat Malaysia.
 • Pembiayaan Berjangka/Bertempoh
 • Kemudahan Pusingan
 • Jaminan kewangan sebagai sebahagian daripada peningkatan kredit untuk terbitan sukuk / bon
 • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi / perjanjian hub
 • Sehingga 90% daripada jumlah kos projek*
  *Nota: Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan polisi BPMB. Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah muktamad dan tertakluk kepada budi bicara BPMB
 • 1.5% per tahun
 • 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2025

Berminat dengan Skim Maritim, Logistik & Pengangkutan?