Pembiayaan Tawarruq Untuk Modal Kerja Tetap

Pembiayaan Tawarruq untuk Modal Kerja Tetap ialah kemudahan pembiayaan berjangka Islam yang ditawarkan untuk membiayai sebahagian keperluan modal kerja yang merangkumi pendahuluan, perbelanjaan mengurus dan pra-operasi.

 

Ciri-ciri Utama

 
Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan Modal Kerja
Amaun / Had Pembiayaan
  • Minima: RM 20.0 Juta
  • Maxima: RM 500.0 Juta

Had pembiayaan maksimum adalah tertakluk kepada margin pembiayaan.

Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 5 tahun
Konsep Shariah
  • Tawarruq
Margin Pembiayaan
  • Sehingga 85% daripada setiap tuntutan progrsif / invois berdasarkan keperluan aliran tunai projek; atau sehingga 30% daripada jumlah kos projek
Fi dan Caj

Klik di sini untuk muat turun Helaian Pendedahan Produk

ENG BM
 

NOTA PENTING: Kelulusan terakhir ke atas pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian