Skim Pembiayaan Pembangunan Mampan

Penyelesaian pembiayaan bagi syarikat dalam sektor dibawah mandat BPMB seperti sektor infrastruktur, maritim, minyak & gas dan teknologi yang menunjukkan perlaksanaan dan sumbangan berterusan kepada pembangunan mampan.

Skim Maritim, Logistik & Pengangkutan

Skim MADANI

Skim Transformasi
Digitalisasi Industri

Skim Infrastruktur
Pelancongan

Skim Modal
Kerja

Untuk menyokong usaha Kerajaan dalam pelaksanaan 17 Matlamat Pembangunan Mampan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (“Sustainable Development Goals under United Nations Development Programme”) di bawah agenda 2030 untuk pembangunan mampan.

sustain-sub-img

Saiz Dana

RM1.2 Bilion

(Sejumlah RM500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim).

Tujuan & Tempoh Pembiayaan

capex-opex

Perbelanjaan Kapital (CAPEX)

Sehingga 15 Tahun
capex-opex

Perbelanjaan Operasi(OPEX)

Sehingga 5 Tahun

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan sehingga RM100 juta*

*Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan polisi BPMB. Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah muktamad dan tertakluk kepada budi bicara BPMB.

Kadar Pembiayaan

Projek Kerajaan*

Kos Dana (COF) + Margin – Subsidi 1.5% p.a.

Projek Komersial*

Kadar Pembiayaan Asas (BFR) + Margin
– Subsidi 1.5% p.a.

Jaminan kewangan

Yuran Jaminan – Subsidi 1.5% p.a.

*Kadar efektif untuk pembiayaan adalah tertakluk kepada kuasa meluluskan BPMB.

  • Rakan kongsi, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam, dan Koperasi.
  • Majoriti 51% pemilikan oleh rakyat Malaysia.
  • Wajib berdaftar di Malaysia dan terlibat dalam 17 inisiatif yang dinyatakan oleh UNDP.
  • Mampu untuk membuktikan sumbangan yang boleh diukur dan berterusan kepada salah satu daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) yang memuaskan BPMB.
  • Pembiayaan Berjangka/Bertempoh
  • Kemudahan Pusingan
  • Jaminan kewangan sebagai sebahagian daripada peningkatan kredit untuk terbitan sukuk / bon
  • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi/perjanjian klub
  • Sehingga 80% daripada jumlah kos projek*

*Nota: Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan polisi BPMB. Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah muktamad dan tertakluk kepada budi bicara BPMB.

  • 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2025

Skim Pembiayaan Pembangunan Mampan