Skim Transformasi Digitalisasi Industri

Penyelesaian pembiayaan untuk mempercepatkan penggunaan teknologi Industri 4.0 dalam pelbagai industri yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Kepintaran Buatan, Robotik, Automasi yang dimaksudkan untuk Pengeluar, Pengguna atau Pembekal Infrastruktur.

Skim Maritim, Logistik & Pengangkutan

Skim MADANI

Skim Pembiayaan
Pembangunan Mampan

Skim Infrastruktur
Pelancongan

Skim Modal
Kerja

Objektif utama skim ini adalah untuk membiayai transformasi keupayaan perindustrian Malaysia dengan menyokong ekosistem yang selaras dengan Industri 4.0 untuk menjadikan Malaysia sebagai lokasi pembuatan berteknologi tinggi pilihan.

Skim ini terbuka kepada projek dalam sektor yang digariskan untuk tujuan di bawah:

 • Pemerolehan dan/atau pembangunan aset tertentu termasuk perisian, lesen, paten
 • Projek atau kontrak yang berkaitan dengan teknologi digital
 • Membiayai keperluan modal kerja untuk penggunaan perniagaan Industri 4.0
sub-industry-img

Saiz Dana

RM1.0 Bilion

(Sejumlah RM500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim).

Tujuan & Tempoh Pembiayaan

capex-opex

Perbelanjaan Kapital (CAPEX)

Sehingga 15 tahun
capex-opex

Perbelanjaan Operasi (OPEX)

Sehingga 5 tahun

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan sehingga RM100 juta*

*Nota: Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan polisi BPMB. Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah muktamad dan tertakluk kepada budi bicara BPMB.

Kadar Pembiayaan

Projek Kerajaan*

Kos Dana (COF) + Margin – Subsidi 1.5% p.a.

Projek Komersial*

Kadar Pembiayaan Asas (BFR) + Margin
– Subsidi 1.5% p.a.

Jaminan kewangan

Yuran Jaminan – Subsidi 1.5% p.a.

*Kadar efektif untuk pembiayaan adalah tertakluk kepada kuasa meluluskan BPMB.

 • Rakan kongsi, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam, dan Koperasi.
 • Berdaftar dan diperbadankan di Malaysia
 • Pemilikan majoriti 40% oleh rakyat Malaysia
 • Terbuka juga kepada projek-projek yang memenuhi parameter yang ditetapkan oleh agensi berkaitan yang terlibat dalam pembangunan teknologi digital
 • Pembiayaan Berjangka/Bertempoh
 • Kemudahan Pusingan
 • Jaminan kewangan sebagai sebahagian daripada peningkatan kredit untuk terbitan sukuk / bon
 • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi/perjanjian klub
 • Sehingga 80% daripada jumlah kos projek*

*Nota: Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian kredit dan polisi BPMB. Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah muktamad dan tertakluk kepada budi bicara BPMB

 • 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2025

Skim Transformasi Digitalisasi Industri