SKIM TRANFORMASI PENDIGITALAN INDUSTRI

ITEM DESKRIPSI
Objektif
 • Mempercepatkan penerapan industri teknologi berkaitan Industri 4.0 serta meningkatkan sumbangan sektor perkilangan kepada ekonomi negara
 • Membiayai transformasi keupayaan perindustrian Malaysia dengan menyokong ekosistem yang tepat untuk Industri 4.0 bagi membolehkan Malaysia menjadi pilihan lokasi pembuatan teknologi tinggi
 • Menyokong penggunaan transformasi digital oleh sektor yang diberi mandat oleh BPMB dan seterusnya membangunkan ekonomi digital negara
Tujuan
 • Untuk membiayai pemilikan dan/atau pembangunan aset berkaitan, termasuk perisian, lesen, paten dan sebagainya
 • Untuk membiayai projek/kontrak yang berkaitan dengan teknologi digital.
 • Untuk menyediakan modal kerja
Saiz Skim
RM1.0 bilion
(Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)
Tempoh Sah Guna
 • 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023
 • Permohonan yang diterima sebelum 31 Disember 2023 diberikan lanjutan sehingga 31 Mac 2024 untuk proses kelulusan
Sektor Sasaran
 • Teknologi merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, Kepintaran Buatan, Robotik, Automasi yang bertujuan untuk: -
  • Pengeluar: Syarikat teknologi atau syarikat pembuatan yang menawarkan teknologi
  • Pengguna: Syarikat/entiti yang menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada operasi mereka
  • Penyedia Infrastruktur: Syarikat yang menyedia/membina infrastruktur yang berkaitan untuk penggunaan teknologi
Pemohon yang layak
 • Perkongsian, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi.
 • Berdaftar dan diperbadankan di Malaysia.
 • Pemilikan minimum sebanyak 40% oleh warganegara Malaysia
Projek yang Layak
 • Projek yang berada dalam parameter yang ditetapkan oleh agensi berkaitan yang terlibat dalam pembangunan teknologi digital
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • Skim ini juga boleh distruktur untuk pembiayaan berbentuk sindiket / club deal
Tujuan Pembiayaan
 • Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)
Tempoh Pembiayaan
 • CAPEX : sehingga 15 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun.
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 80%
Jumlah Pembiayaan
 • Tertakluk kepada penilaian dan dasar kredit BPMB.
 • Sebagai panduan, dana yang ada bagi setiap pelanggan dapat ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  1. Pengambilan dan/atau pembangunan aset/perkakasan/perisian: Sehingga RM 100 juta
  2. Pembangunan infrastruktur: Sehingga RM RM100 juta
 • Perkara di atas mungkin berbeza bergantung pada penaksiran kredit Bank
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan: COF + Margin -Subsidi 2%
 • Komersial: BFR + Margin-Subsidi 2%
 • Margin adalah sehingga 2% setahun. Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan
 • 2% setahun
Perkara Berkaitan Kredit
 • Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB.