Sektor Sasaran

Infrastruktur

Pembiayaan projek infrastruktur berpusat pada tujuh (7) sektor sasaran seperti yang digambarkan di bawah. Pinjaman infrastruktur umumnya mempunyai tempoh pembinaan yang panjang dan tempoh penangguhan selama tiga (3) hingga lima (5) tahun yang biasanya diberikan kepada peminjam.

Utiliti

 • Tenaga
 • Pembetungan
 • Air

Pengangkutan

 • Darat
 • Udara

Kawasan Pembangunan

 • Awam / Komersial / Kediaman
 • Perindustrian

Pelancongan

 • Pelancongan Tema
 • Hotel / Pusat Peranginan / Pangsapuri Perkhidmatan / Vila
 • Pusat Konvensyen / Perniagaan
 • Marina

Jalan / Lebuhraya

 • Jalan Tol
 • Jalan Kampung
 • Jambatan
 • Jalan Persekutuan
 • Jalan Bandar

Pelabuhan

 • Pedalaman
 • Gudang/ Hab Logistik
 • Laut

Perkhidmatan Komuniti, Sosial & Awam

 • Pendidikan
 • Tebatan Banjir
 • Kesihatan (tidak termasuk Pelancongan Kesihatan)

Maritim

Pembiayaan sektor maritim merangkumi aktiviti perkapalan, perkarangan kapal dan maritim. Objektif pembiayaan adalah untuk membantu dan meningkatkan keupayaan tan tempatan, meningkatkan kecekapan dan operasi terminal pelabuhan tempatan, dan aktiviti sampingan laut yang lain.

Kapal

 • Kapal Kargo Cecair
 • Kapal Kargo Kering
 • Kapal Khusus

Galangan Kapal

 • Pembinaan Kapal
 • Pembaikan Kapal
 • Kejuruteraan
 • Infrastruktur & Fasiliti Halaman

Berkaitan Marin

 • Fabrikasi
 • Perkhidmatan Kapal

Teknologi

Pembiayaan teknologi bertujuan untuk membantu sektor ini berjaya di pasaran domestik dan antarabangsa. Objektifnya adalah untuk membantu pembelian kilang, mesin, peralatan dan pembinaan bangunan kilang sehubungan dengan pengembangan aktiviti berasaskan teknologi.

Pembuatan/Perkilangan Lanjutan

 • Bahan Kimia
 • Plastik
 • Pulpa & Kertas
 • Farmaseutikal
 • Elektrik & Elektronik
 • Peralatan & Kelengkapan
 • Pemprosesan makanan
 • Tekstil
 • Besi & Keluli
 • Aeroangkasa
 • Bahan Maju
 • Perkhidmatan Kejuruteraan & Sokongan
 • Percetakan Keselamatan

Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT))

 • Telekomunikasi
 • Integrasi Sistem
 • Komunikasi

Pemuliharaan Alam Sekitar

 • Cekap Tenaga
 • Bahan api bio
 • Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)
 • Tenaga yang boleh diperbaharui
 • Kekayaan daripada Sisa
 • Kawalan Pencemaran

Bioteknologi

 • Bioteknologi

Minyak & Gas

BPMB telah memperluaskan pembiayaannya kepada pengusaha maritim yang meneroka perniagaan di bidang industri minyak dan gas, serta menyediakan pembiayaan kepada peniaga tempatan dengan teknologi khusus, fabrikator, pembiayaan kontrak; untuk membiayai kemudahan dan infrastruktur penyimpanan minyak & gas dan menyediakan modal kerja kepada kontraktor dan perancang tempatan.

Luar Pesisir

 • Pengendali Ladang Minyak & Gas
 • Kontraktor Platform
 • Pemilik / Pengendali Struktur Luar Pesisir

Daratan

 • Fabrikasi
 • Pemilik Tangki / Pengendali
 • Pemilik Terminal / Pengendali

Kapal Sokongan Luar Pesisir

 • Pengendalian Sauh
 • Kapal Bekalan / Utiliti
 • Kapal Tongkang Penginapan Pekerja
 • Perahu Pekerja
 • Kapal Tongkang Paip
 • Kapal lain yang terlibat dalam aktiviti Minyak & Gas