Peluang Kerjaya

BPMB membantu anda merencanakan kerjaya untuk terus maju. Anda akan mempunyai peluang berterusan untuk belajar dari mentor dan rakan sebaya bagi pertumbuhan kerjaya yang dinamik. Sejajar dengan Wawasan 2020 Pemerintah, kami melihat perlunya mengembangkan kumpulan mereka yang mahir dan berpengetahuan untuk peningkatan negara secara berterusan. Kami bertujuan untuk menyelaraskan sumber daya manusia dengan objektif perniagaan kami untuk mewujudkan tenaga kerja yang lebih berorientasikan hasil. Strategi serampang kami: -

 

Untuk memadankan kemahiran yang betul dengan pekerjaan yang betul

Untuk meningkatkan tahap kecekapan pekerja dalam kemahiran teknikal dan pengurusan dengan memberikan latihan dan perkembangan yang komprehensif

Untuk memberikan faedah yang kompetitif

Untuk mewujudkan persekitaran amalan kerja yang berkesan dan cekap melalui proses peningkatan berterusan untuk merangsang pertumbuhan kerjayaTerima kasih.