Maritim

Pembiayaan sektor maritim merangkumi aktiviti perkapalan, perkarangan kapal dan maritim. Objektif pembiayaan adalah untuk membantu dan meningkatkan keupayaan tan tempatan, meningkatkan kecekapan dan operasi terminal pelabuhan tempatan, dan aktiviti sampingan laut yang lain.

Kapal

  • Kapal Kargo Cecair
  • Kapal Kargo Kering
  • Kapal Khusus

Galangan Kapal

  • Pembinaan Kapal
  • Pembaikan Kapal
  • Kejuruteraan
  • Infrastruktur & Fasiliti Halaman

Berkaitan Marin

  • Fabrikasi
  • Perkhidmatan Kapal