Kakitangan Sah Perbendaharaan & Pelaburan

Bendahari

: Mohamed Fadzil Sulaiman

 

Ketua Perbendaharaan

: Mahfizan Muhammad

 

Ketua FMT & Penasihat Pelanggan

: Iam Nazir

 

Teknologi Pemasaran Kewangan (FMT)

: Shahrul Reza Ibrahim

 

: Mohd Ariff Adib

 

Penasihat Pelanggan

: Rafidah Abdul Aziz

 

: Elena Azureen Mohd. Roslan

 

Pemasaran Wang Antara Bank

: Hilman Mohamad Arif

 

Ketua, FX, Pendapatan Tetap & Pengurusan Likuidasi

: Mohamed Raqib Darul

 

 

 

Pengurusan Likuidasi

: Muhammad Ellyas Abdul Mutalib

 

: Mohamad Ammar Amran

 

Bahagian Forex

: Farah Razuwin Ra'aizam

 

 

Pelaburan Pendapatan Tetap

: Ng Kian Chuan

 

: Hanis Anati Hamzah