Kadar

Keterangan Berkuatkuasa 1 Oktober 2022

Kadar Pinjaman/Pembiayaan Asas("KPA")

6.90% setahun