Jawatankuasa Shariah

PROFESSOR DR. AZNAN HASAN

Shariah Committee Pengerusi

 

Tarikh Pelantikan : 1 April 2017

 

Kelayakan :

 • Ijazah Sarjana Muda Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir
 • Ijazah Sarjana dengan cemerlang, dalam Syariah dari Universiti Kaherah, Mesir
 • PhD dari University of Wales, Lampeter, United Kingdom
 

Pengalaman yang berkaitan :

Prof. Dr. Aznan kini merupakan Profesor di Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau mengajar pelajar peringkat lepasan ijazah dan pakar dalam Undang-undang Komersial Islam, maksim perundangan Islam dan bidang berkaitan perbankan dan kewangan Islam yang lain.

Terkenal di peringkat tempatan dan antarabangsa kerana pengalaman dan penglibatan yang luas dalam kewangan Islam dan penasihat Syariah, Prof. Dr Aznan telah berkhidmat sebagai penasihat dan perunding Syariah kepada pelbagai institusi kewangan, entiti korporat, agensi Kerajaan dan pihak berkuasa kawal selia. Beliau terlibat dalam menasihati dan meluluskan pelbagai produk kewangan Islam dalam industri perbankan, pasaran modal dan takaful, dan dikreditkan dengan lebih 40 kertas penyelidikan dan lebih daripada 100 pembentangan mengenai Syariah dan kewangan Islam di seluruh dunia.

 

Keahlian dan Pelantikan Lain :

 • Ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam
 • Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
 • Pengerusi Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad

USTAZ MOHD FADHLY MD YUSOFF

Shariah Committee Ahli

Tarikh Pelantikan : 1 April 2017

 

Kelayakan :

 • Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kelas Pertama) dari Universiti Malaya, Malaysia
 

Pengalaman yang berkaitan :

Ustaz Mohd Fadhly kini menjalankan perniagaan sendiri dan juga merupakan penasihat dan perunding Syariah bebas. Sebelum ini, beliau merupakan pengurus di Jabatan Pasaran Modal Islam di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 tahun, menyelia dan memantau keperluan pematuhan Syariah bagi struktur produk Islam berhubung dengan penyerahan untuk terbitan Sukuk, produk berstruktur, pelaburan kolektif dan hartanah Islam. amanah pelaburan. Ustaz Mohd Fadhly juga bertanggungjawab dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan produk pasaran modal Islam, serta menyemak dan menyediakan input perundingan dan kriteria untuk penyediaan garis panduan sekuriti Islam dan pasaran modal.

Ustaz Mohd Fadhly ialah penasihat dan perunding Syariah yang dilantik untuk beberapa institusi pendidikan, bukan kerajaan dan institusi kewangan. Seorang jurulatih bertauliah untuk Kelayakan Kewangan Islam (IFQ) oleh Institut Bertauliah untuk Sekuriti dan Pelaburan, beliau terlibat secara aktif dalam menyemak kurikulum dan sukatan pelajaran Syariah dan kewangan Islam untuk penyedia latihan dan pembangunan modal insan.

 

Keahlian dan Pelantikan Lain :

 • Ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam
 • Ahli Jawatankuasa Syariah AmBank Islamic Berhad
 • Ahli Jawatankuasa Syariah Sun Life Malaysia Takaful Berhad

USTAZ LOKMANULHAKIM HUSSAIN

Shariah Committee Ahli

Tarikh Pelantikan : 20 Julai 2022

 

Kelayakan :

 • Ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Islam Madinah, Arab Saudi.
 • Ijazah Sarjana Fiqh, Universiti Islam Madinah, Arab Saudi.
 

Pengalaman yang berkaitan :

Ustaz Lokmanulhakim Hussain sebelum ini berkhidmat sebagai penyelidik di International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Beliau juga pernah menjadi ahli Lembaga Syariah Al Rajhi Bank Malaysia pada 2014-2022. Beliau merupakan seorang penyelidik yang prolifik dan terlibat secara aktif dalam penyelidikan berkaitan kewangan Islam dan telah membentangkan banyak kertas penyelidikan di pelbagai seminar dan persidangan.

 

Keahlian dan Pelantikan Lain :

 • Ahli Jawatankuasa Syariah Affin Islamic Bank Berhad
 • Ahli Jawatankuasa Syariah Co-opbank Pertama
 • Ahli Majlis Penasihat Syariah BIMB Securities Sdn Bhd
 • Ahli Jawatankuasa Syariah FWD Takaful

PROFESSOR DR ZURINA SHAFII

Shariah Committee Ahli

Tarikh Pelantikan : 1 April 2021

 

Kelayakan :

 • Sarjana Muda Perakaunan, Universiti Teknologi Mara Malaysia
 • MSc. Kewangan, Universiti Durham, United Kingdom
 • PhD dalam Kewangan Islam, Universiti Durham, United Kingdom
 • Kelayakan Perakaunan Profesional, ACCA
 • Perancang Kewangan Islam Bertauliah
 

Pengalaman yang berkaitan :

Prof. Dr. Zurina Shafii ialah Profesor di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau juga merupakan felo penyelidik di Institut Pengurusan Kewangan dan Kekayaan Islam (IFWMI) di USIM. Bidang kepakaran beliau ialah audit dan jaminan Syariah, perakaunan dan pelaporan Islam, perancangan kewangan Islam dan Prosedur Pematuhan Halal. Setakat ini, beliau telah mengarang empat buah buku mengenai perancangan kewangan Islam, audit Syariah dan kewangan Islam.

Beliau adalah salah seorang pengasas Muamalat Interactive Game (MIG); permainan yang telah diinovasikan dengan menggabungkan konsep dan operasi untuk produk runcit yang ditawarkan oleh bank Islam. Rekacipta itu telah memenangi pelbagai anugerah yang diberikan oleh Persidangan dan Ekspo Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa (PECIPTA), Pameran Reka Cipta, Inovasi dan Teknologi Antarabangsa (ITEX) dan Produk Baru Ciptaan Idea Pameran Perdagangan Antarabangsa (IENA) di Jerman. Permainan papan ini digunakan secara meluas dalam pelbagai latihan yang dijalankan oleh beberapa bank Islam, institusi zakat, universiti, sekolah dan Badan Bukan Kerajaan (NGO).

Kepakarannya dalam kewangan Islam telah menyebabkan beliau dilantik sebagai salah satu panel pakar luar untuk Agensi Akreditasi Kewangan (FAA) dan pakar perkara (PKS) untuk IBFIM mengenai audit Syariah yang mengetuai projek Pensijilan Juruaudit Syariah Profesional ke pasaran pada bulan Disember. 2019. Penglibatan beliau dengan fungsi tadbir urus Syariah dan kakitangan seperti pengurus risiko Syariah, penyemak Syariah dan juruaudit Syariah sebagai jurulatih utama untuk Modul 4 Pengurusan Risiko Syariah dan Modul 5 Perancangan dan Program Audit Syariah telah menyediakan beliau platform yang baik untuk terus memahami isu. dan kebimbangan dalam perbankan Islam dan takaful.

 

Keahlian dan Pelantikan Lain :

 • Presiden Persatuan Pengurusan Kewangan dan Kekayaan Islam (AIFIWM)
 • Ahli Jawatankuasa Syariah Standard Chartered Saadiq Berhad
 • Jawatankuasa Syariah Yayasan Wakaf Antarabangsa Khadijah (Labuan)

PROFESSOR DR SALINA KASSIM

 Ahli

Tarikh Pelantikan : 20 Julai 2022

 

Kelayakan :

 • Sarjana Muda dalam Ekonomi, Universiti Arizona
 • MSC. Ekonomi, Universiti Missouri-St. Louis, Amerika Syarikat
 • PhD dalam bidang Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
 • Diploma Lepasan Ijazah Pengajian Islam, UIAM
 

Pengalaman yang berkaitan :

Prof. Dr. Salina kini merupakan Profesor di Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Bidang kepakaran beliau termasuk perbankan dan kewangan Islam, ekonomi, kewangan sosial Islam dan kewangan mampan seperti wakaf, kewangan mikro Islam, dan pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial. Beliau berkhidmat sebagai jurulatih untuk latihan Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam (ASAS), ahli lembaga editorial beberapa jurnal akademik antarabangsa dan tempatan yang terkenal, ahli panel kebangsaan untuk Skim Geran Penyelidikan Fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi (FRGS), serta penceramah jemputan untuk seminar dan persidangan.

Sebelum menjadi ahli akademik, beliau mempunyai beberapa tahun pengalaman bekerja sebagai Eksekutif Kanan di Bahagian Ekonomi dan Perancangan Korporat sebuah bank perdagangan di Malaysia. Beliau telah menjalankan penyelidikan, menghasilkan beberapa buku, bab dalam buku dan penerbitan dalam artikel jurnal, dan membentangkan kertas kerja di pelbagai acara.

 

Keahlian dan Pelantikan Lain :

 • Ahli Jawatankuasa Syariah AmBank Islamic Berhad

PROFESSOR MADYA DR. YASMIN HANANI MOHD SAFIAN

 Ahli

Tarikh Pelantikan : 20 Julai 2022

 

Kelayakan :

 • Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiyyah, Universiti Al-Azhar
 • Ijazah Sarjana dalam Undang-undang Islam, Universiti Birmingham
 • PhD dalam Undang-undang Islam, Universiti Exeter
 

Pengalaman yang berkaitan :

Profesor Madya Dr Yasmin Hanani Mohd Safian kini merupakan Profesor Madya di Fakulti Syariah & Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Beliau terlibat dalam pelbagai penyelidikan dan membentangkan kertas kerja di pelbagai seminar dan persidangan mengenai topik berkaitan perbankan dan takaful Islam, kewangan sosial Islam, kajian berkaitan halal dan undang-undang Syariah.

 

Keahlian dan Pelantikan Lain :

 • Ahli Jawatankuasa Syariah Bank Islam
 • Ahli Jawatankuasa Syariah Co-op Bank Pertama
 • Ahli Majlis Agama Islam Selangor
 • Ahli Majlis Perundingan Syarak Wilayah Persekutuan (MAIWP)
 • Panel Syariah USIM
 • Ahli Jawatankuasa Penasihat Pensijilan Halal Malaysia (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM))
 • Ahli Lembaga Pengarah Teraju Ekonomi Asnaf (anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor (MAIS))