Corporate Profile

   
Name BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (16562-K)
Date of Establishment 28 November 1973
Paid-up Capital RM 3,078,724,049
Shareholders' Fund RM 7,686,043,918
Shareholders
  • Minister of Finance Inc.
  • Federal Lands Commissioner
Nature of Business Development Financial Institution providing medium to long term financing to strategic sectors of the economy.
Auditor Ernst & Young
Company Secretary Zarina Nadzimuddin (MAICSA 7060104)
Registered Office Aras 16, Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

 

The information provided in this disclosure sheet is updated as at 31/12/2019 

 
 

Corporate Profile

   
Nama BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (16562-K)
Tarikh Penubuhan 28 November 1973
Modal Berbayar RM 3,078,724,049
Dana Pemegang Saham RM 7,686,043,918
Pemegang Saham
  • Menteri Kewangan Diperbadankan
  • Pesuruhjaya Tanah Persekutuan
Sifat Perniagaan Institusi Kewangan Pembangunan yang menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor ekonomi strategik.
Juruaudit Ernst & Young
Setiausaha Syarikat Zarina Nadzimuddin (MAICSA 7060104)
Pejabat Berdaftar Aras 16, Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

 

Maklumat yang diberikan dalam lembaran pendedahan ini dikemas kini pada 31/12/2019