Profil Korporat

   
Nama BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (16562-K)
Tarikh Penubuhan 28 November 1973
Modal Berbayar RM 4,018.8 juta (Maklumat berdasarkan kedudukan setakat 31 Disember 2021)
Dana Pemegang Saham (Kumpulan) RM 8,770.6 juta (Maklumat berdasarkan kedudukan setakat 31 Disember 2021)
Pemegang Saham

Menteri Kewangan Diperbadankan

Sifat Perniagaan Institusi Kewangan Pembangunan yang menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor ekonomi strategik.
Juruaudit Ernst & Young
Setiausaha Syarikat Aidil Haznul Zulkifli
Pejabat Berdaftar Aras 16, Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

 

Maklumat yang diberikan dalam lembaran pendedahan ini dikemas kini pada 31/12/2022