Pengurusan Aduan

Kepuasan pelanggan sentiasa menjadi keutamaan kami. Setiap cadangan, aduan atau pertanyaan akan diambil perhatian untuk memastikan perkhidmatan yang lebih cemerlang. Kami komited untuk menyelesaikan setiap aduan dengan kadar segera, cekap dan seadil mungkin.

 

Bagaimana untuk membuat aduan?

Sila kemukakan aduan anda kepada Fungsi Komunikasi Korporat kami untuk tindakan selanjutnya. Maklum balas anda amat berharga dalam usaha meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kami.

Surat-menyurat boleh dihantar ke:

Ketua, Komunikasi Korporat,
Pembangunan Korporat Kumpulan,
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD,
Level 27, Menara Bank Pembangunan, Bandar Wawasan,
Jalan Sultan Ismail,
50250 KUALA LUMPUR

 

Apakah maklumat yang perlu anda berikan?

Butiran nama, alamat penuh, nombor telefon dan alamat e-mel anda

Butiran lokasi dan situasi yang telah berlaku (jika berkenaan)

Nama pegawai yang telah berurusan dengan anda (jika berkenaan)

Sebarang dokumen berkaitan yang akan menyokong aduan (jika ada)

 

Masa tindak balas kami:

Kerumitan Akuan Penerimaan Penyelesaian/Respon
Kes yang tidak kompleks

Dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan

Dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan

Kes yang kompleks

Dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan

Dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan

Pelanjutan

Memaklumkan kepada pengadu setiap bulan

Dalam tempoh 14 hari bekerja selepas siasatan dimuktamadkan dan keputusan dibuat

Saluran untuk cadangan dan pertanyaan

Anda juga boleh mengemukakan cadangan dan pertanyaan anda secara bertulis kepada feedback@bpmb.com.my atau gcc@bpmb.com.my. Sila berikan butiran yang tepat kerana ia sangat membantu kami untuk memberikan penyelesaian mengikut jangka masa yang ditetapkan.

 

Cadangan pengantara

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan penyelesaian atau cara ia dikendalikan, anda boleh merujuk kepada:

BNMLINK
Cabang penyelesaian aduan Bank Negara Malaysia
Hubungi BNMTELELINK: 1-300-88-5465 (LINK) (nombor bebas tol)
Atau email ke bnmtelelink@bnm.gov.my

 

OMBUDSMAN UNTUK PERKHIDMATAN KEWANGAN
Call: 03 – 2272 2811 or e-mail to enquiry@ofs.org.my