Kakitangan Sah Perbendaharaan Kumpulan BPMB

Bendahari

: Mahfizan Muhammad

 

Ketua, FMT & Penasihat Pelanggan

: Iam Nazir Ibrahim

 

Ketua, ALM & Pelaburan

: Vacant

 

ALM & Antara-bank

: Mohamed Raqib Darul

 

: Muhammad Ellyas Abdul Mutalib

 

: Farah Razuwin Ra'aizam

 

Penasihat Nasihat Pelanggan

: Rafidah Abdul Aziz

 

: Ros Iryani Mohamad

 

: Nani Norain Che Morni

 

Pelaburan Pendapatan Tetap

: Ng Kian Chuan

 

: Hilman Mohamad Arif