Profil Korporat

   
Nama BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (16562-K)
Tarikh Penubuhan 28 November 1973
Modal Berbayar RM 3,078,724,049
Dana Pemegang Saham RM 7,686,043,918
Pemegang Saham
  • Menteri Kewangan Diperbadankan
  • Pesuruhjaya Tanah Persekutuan
Sifat Perniagaan Institusi Kewangan Pembangunan yang menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor ekonomi strategik.
Juruaudit Ernst & Young
Setiausaha Syarikat Zarina Nadzimuddin (MAICSA 7060104)
Pejabat Berdaftar Aras 16, Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

 

Maklumat yang diberikan dalam lembaran pendedahan ini dikemas kini pada 31/12/2019