Pengurusan Kanan


 

ARSHAD MOHAMED ISMAIL

Presiden / Ketua Eksekutif Kumpulan 


 

ZULKEEFLI MAD KARIM

Ketua Pegawai Kewangan


 

MUHAMMAD TAUFIQ ABDUL LATIF

Ketua Pegawai Risiko


 

ZAINUDIN ISMAIL

Ketua Pegawai Sumber Manusia


 

HILDAH HAMZAH

Ketua, Kumpulan Perbankan Perniagaan II


 

MUHAMMAD AZRAINI ABDUL HAMID

Ketua Kumpulan, Operasi


 

VIKRAMAN KALIA PURUMAL

Pemangku Ketua, Strategi Kumpulan


 

MUHAMED NOH KADERAN

Ketua Juruaudit Dalaman
 


 

NOOR AIN MOHD. AMIN

Pemangku Ketua, Pengurusan Syariah Kumpulan
 


 

ZARINA NADZIMUDDIN

Penasihat Am & Setiausaha Syarikat Kumpulan