Return to Full Page

Utusan Malaysia – PROLINTAS dapat pembiayaan RM2.7 bilion daripada BPMB

 

 

PETALING JAYA, 11 Januari 2024

 

Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) memberi kemudahan Pembiayaan Aset Tawarruq berjumlah RM2.7 bilion kepada Prolintas Managers Sdn. Bhd. (Prolintas), syarikat milik penuh Projek Lintasan Kota Holdings Sdn. Bhd. Pembiayaan itu sebagai pemacu ekonomi penting untuk membantu PROLINTAS Group dalam penstrukturan semula komprehensifnya melibatkan empat lebuh raya konsesi. Ia adalah Lebuhraya Bertingkat Ampang« Back