SKIM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MAMPAN

 

ITEM
DESKRIPSI
Objektif Menyokong usaha Kerajaan untuk melaksanakan 17 matlamat pembangunan mampan (SDG) di bawah agenda pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030 untuk pembangunan mampan
Tujuan Untuk membiayai pelanggan yang layak yang operasinya menyumbang secara positif kepada salah satu daripada 17 SDG
Saiz Dana
RM1.0 bilion
(Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)
Tempoh Sah Guna

1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025

Sektor Sasaran Sasaran utama adalah dalam empat (4) sektor yang diberi mandat iaitu Infrastruktur, Maritim, Minyak & Gas dan Teknologi yang mampu memberi sumbangan berterusan kepada 17 inisiatif UNDP
Kelayakan
 • Perkongsian, Sendirian Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi
 • Pemilikan majoriti sebanyak 51% oleh warganegara Malaysia
 • Mesti didaftarkan di Malaysia dan terlibat dalam 17 inisiatif seperti yang dikenalpasti oleh UNDP
 • Mampu menunjukkan sumbangan yang boleh diukur dan sumbangan yang berterusan kepada mana-mana satu daripada 17 SDG seperti ketetapan BPMB
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • Modal kerja pusingan
 • Skim ini juga boleh distruktur untuk pembiayaan berbentuk sindiket / club deal
 • Jaminan kewangan untuk terbitan Sukuk
Tujuan Pembiayaan

Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)

Tempoh Pembiayaan
 • CAPEX : sehingga 15 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun
Margin Pembiayaan

Sehingga 80%

Jumlah Pembiayaan
 • Amaun pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian BPMB dan polisi kredit. Sebarang permohonan yang melebihi amaun maksimum perlu mendapat kelulusan Lembaga Pengarah BPMB
 • Sebagai panduan, dana yang tersedia bagi setiap pelanggan boleh ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  1. Perolehan aset: sehingga RM100 juta
  2. Pembangunan infrastruktur: sehingga RM200 juta
 • Jumlah di atas mungkin berbeza, tertakluk kepada penilaian kredit BPMB
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan: COF + Margin -Subsidi 1.5%
 • Komersial: BFR + Margin-Subsidi 1.5%
 • Jaminan kewangan: Yuran jaminan - Subsidi 1.5%
 • Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan

1.5% setahun

Perkara Berkaitan Kredit

Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB