SKIM MARITIM DAN LOGISTIK

 

ITEM DESKRIPSI
Objektif Memberi bantuan kewangan kepada syarikat sedia ada dan syarikat-syarikat baru yang berurusan dengan atau terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan maritim termasuk aktiviti aeroangkasa dan logistik
Tujuan
 1. Membiayai semua jenis kapal atau pesawat terpakai/baru
 2. Membiayai pemilikan tanah, pembinaan infrastruktur limbungan/ hangar serta mesin dan peralatan yang berkaitan
 3. Membiayai pemilikan tanah, pembinaan bangunan, kilang dan mesin untuk pelabuhan, gudang, perkarangan pelabuhan dan pengangkutan untuk aktiviti maritim dan aeroangkasa
 4. Membiayai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan minyak & gas
 5. Membiayai perolehan aset bagi perkhidmatan logistik termasuk gudang, kenderaan dan peralatan yang berkaitan
 6. Untuk membiayai keperluan modal kerja
 7. Membiayai pembinaan dan pembaikan semua jenis kapal
Saiz Dana
 • RM 800 juta
 • (Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)
Tempoh Sah Guna
 • 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025
Sektor Sasaran Syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan marin, minyak & gas, aeroangkasa dan logistik
Kelayakan
 1. Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi
 2. Pemilikan majoriti sebanyak 51% oleh warganegara Malaysia
 3. Diperbadankan dan didaftarkan di Malaysia
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • Modal kerja pusingan
 • Skim ini juga boleh distruktur untuk pembiayaan berbentuk sindiket / club deal
 • Jaminan kewangan untuk terbitan Sukuk
Tujuan Pembiayaan Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)
Tempoh Pembiayaan
 • CAPEX : sehingga 12 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Jumlah Pembiayaan
 • Amaun pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian BPMB dan polisi kredit. Sebarang permohonan yang melebihi amaun maksimum perlu mendapat kelulusan Lembaga Pengarah BPMB
 • Sebagai panduan, dana yang tersedia bagi setiap pelanggan boleh ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  • Keperluan modal kerja : sehingga RM100 juta
  • Pembangunan infrastruktur : sehingga RM150 juta
 • Jumlah di atas mungkin berbeza, tertakluk kepada penilaian kredit BPMB
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan : COF + Margin – Subsidi 1.5%
 • Komersial: BFR + Margin – Subsidi 1.5%
 • Jaminan kewangan: Yuran jaminan - Subsidi 1.5%
 • Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan 1.5% setahun
Perkara Berkaitan Kredit Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB