SKIM PEMBANGUNAN NEGARA

ITEM DESKRIPSI
Objektif
Menyokong pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-12 (2021-2025) bagi membolehkan Malaysia mencapai pemerkasaan ekonomi, kelestarian alam sekitar dan kejuruteraan semula sosial.
Tujuan
Menyediakan pembiayaan kepada entiti-entiti yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke-12
Saiz Dana
RM1.4 bilion
(Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)
Tempoh Sah Guna
 • 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023
 • Permohonan yang diterima sebelum 31 Disember 2023 diberikan lanjutan sehingga 31 Mac 2024 untuk proses kelulusan
Sektor Sasaran
Skim ini ditawarkan kepada semua sektor yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) yang diperincikan dalam Lampiran 1.
 
Note: Pending release of 12th Malaysia Plan, 11th Malaysia Plan will be used as guidance in determining eligibility of the Project.
Kelayakan Pemohon
 • Perkongsian, Syarikat Sendirian Berhad dan Awam
 • Berdaftar dan diperbadankan di Malaysia
 • Pemilikan majoriti 51% oleh rakyat Malaysia
Kelayakan Projek
Projek-projek yang penting, menyumbang kepada pembangunan negara dan menyokong RMK-12.
Nota: Disebabkan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) belum dimuktamadkan, maka RMK-11 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan kelayakan Projek. Projek-projek tersebut mestilah tersenarai di dalam Sektor Sasaran di Lampiran 1.
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • The facility can be utilized for syndication / club deal arrangements
Tujuan Pembiayaan
Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)
Financing Tenure
 • CAPEX : sehingga 20 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 80%
Jumlah Pembiayaan
 • Financing amount is subject to BPMB’s evaluation and credit policies. Any application exceeding the maximum amount must obtain Board approval
 • Sebagai panduan, dana yang tersedia bagi setiap pelanggan boleh ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  • Keperluan modal kerja : sehingga RM100 juta
  • Pembangunan infrastruktur : sehingga RM140 juta
 • Perkara di atas mungkin berbeza bergantung pada penaksiran kredit Bank
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan : COF + Margin – Subsidi 2%
 • Komersial: BFR + Margin – Subsidi 2%
 • Margin adalah sehingga 2% setahun. Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan
 • 2% setahun
Perkara Berkaitan Kredit
 • Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB.