Jawatankuasa Pengurusan Kanan


 

RONI L. ABDULWAHAB

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 


 

MOHAMED NAZRI OMAR

Pengarah Urusan


 

JASON GOAY NGEE CHIEW

Ketua Pegawai Risiko & Pematuhan


 

ZULKEEFLI MAD KARIM

Ketua Pegawai Operasi


 

SAINURSALWA SANI

Ketua Pegawai Sumber Manusia


 

MUHAMMAD TAUFIQ ABDUL LATIF

Ketua Pegawai Kredit


 

MUHAMED NOH KADERAN

Ketua Juruaudit Dalaman


 

VIKRAMAN KALIA PURUMAL

Ketua, Strategi dan Komunikasi Kumpulan


 

AHMAD NADJME YUSUF

Ketua, MIND dan Penyelidikan Kumpulan


 

MUHAMMAD AZRAINI ABDUL HAMID

Ketua, Ekuiti Persendirian dan Pelaburan Strategik Kumpulan


 

NOOR AIN MOHD AMIN

Ketua, Pengurusan Shariah Kumpulan


 

GERALD GOH YONG HWA

Ketua, Liputan Kumpulan


 

WEE YEE TAT

Ketua, Perbankan Korporat dan Nasihat Kumpulan


 

MOHAMMED FADZIL SULAIMAN

Ketua, Perbendaharaan Pelaburan Kumpulan


 

ZARINA NADZIMUDDIN

Setiausaha Syarikat Kumpulan