Jawatankuasa Pengurusan Kanan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

RONI L. ABDULWAHAB

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

MOHAMED NAZRI OMAR

Pengarah Urusan, Perbankan & Pelaburan Korporat Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

TAN MING YEW

Pengarah Urusan, Kewangan & Operasi Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

MOHD FUAD AHMAD

Ketua Pegawai, Pembangunan Korporat Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

SAINURSALWA SANI

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

MUHAMMAD AZRAINI ABDUL HAMID

Ketua, Ekuiti Persendirian dan Pelaburan Strategik Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

AIDIL HAZNUL ZULKIFLI

Ketua, Undang Undang Kumpulan / Setiausaha Syarikat Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

MUHAMMAD TAUFIQ ABDUL LATIF

Ketua Pegawai Kredit

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

JASON GOAY NGEE CHIEW

Ketua Pegawai Risiko & Pematuhan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

HEE WEI JEAN

Ketua Pegawai Kewangan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

MUHAMED NOH KADERAN

Ketua Juruaudit Dalaman

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

GERALD GOH YONG HWA

Ketua, Liputan Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

WEE YEE TAT

Ketua, Perbankan Korporat dan Nasihat Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

MOHAMMED FADZIL SULAIMAN

Ketua, Perbendaharaan Pelaburan Kumpulan

Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

NOOR AIN MOHD AMIN

Ketua, Pengurusan Shariah Kumpulan

 
Jawatankuasa Pengurusan Kanan
 

VIKRAMAN KALIA PURUMAL

Ketua, Strategi dan Komunikasi Kumpulan