Kalkulator Pembiayaan

 
Jumlah Pinjaman *  
Terma Pinjaman dalam Tahun *  
Kadar Pinjaman / Keuntungan% *  
 
 
   
 
Bayaran bulanan   RM
 
 
Catatan :
Kadar Pinjaman Asas Bank (BLR) / Kadar Pembiayaan Asas (BFR) telah disemak semula menjadi 6.90% berkuatkuasa 1 Oktober 2022.
 
Penafian:

Kalkulator pinjaman di atas memberikan anggaran jumlah pembayaran balik. Jumlahnya mungkin berbeza dengan kewangan / bank individu.