Jawatankuasa Eksekutif

RONI L. ABDULWAHAB

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 

MOHAMED NAZRI OMAR

Pengarah Urusan

POORANI RAMACHANDRAN

Ketua Pegawai Kewangan

JASON GOAY NGEE CHIEW

Ketua Pegawai Risiko & Pematuhan

ZULKEEFLI MAD KARIM

Ketua Pegawai Operasi

JUNAIDAH ABDUL RAHIM

Ketua Kumpulan, Undang-undang

Invitee

ZARINA NADZIMUDDIN

Setiausaha Syarikat Kumpulan