Skim Infrastruktur Pelancongan

Kami menawarkan penyelesaian pembiayaan meliputi industri pelancongan seperti, tetapi tidak terhad kepada hotel, pusat konvensyen, kemudahan berkaitan pendidikan, perubatan, atau pelancongan pertanian.

Skim Maritim & Logistik
Scheme

Skim Transformasi
Digital Industri

Skim Pembangunan
Negara

Skim Pembiayaan
Pembangunan Lestari

Objektif utama program ini adalah untuk menawarkan sokongan kewangan kepada syarikat-syarikat sedia ada dan baru yang terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan pelancongan. Dengan menyediakan bantuan kepada perniagaan-perniagaan ini, program ini mempunyai matlamat untuk menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan dalam industri pelancongan.

Program pembiayaan ini mempunyai beberapa tujuan khusus, termasuk:

 
 • Pemilikan dan Pembinaan
 • Sokongan Modal Kerja
 • Pembaharuan dan Peningkatan
 • Pemulihan Hotel, Pemulihan Bandar, dan Pemeliharaan Warisan
tourism-img

Saiz Dana

RM 1.0 Billion

(Sejumlah RM500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim).

Tempoh Pembiayaan

capex-opex

CAPEX

Sehingga 20 Tahun
capex-opex

OPEX

Sehingga 5 Tahun

Jumlah Pembiayaan

Ditentukan berdasarkan kategori-kategori berikut:

 • Jumlah minimum RM5 juta
 • Keperluan modal kerja : jumlah maksimum sebanyak RM50 juta
 • Pembangunan infrastruktur : jumlah maksimum sebanyak RM100 juta
 • Jumlah di atas mungkin berubah bergantung kepada penilaian kredit Bank

*Financing amount is subject to BPMB’s evaluation and credit policies.

Penetapan Harga

Kerajaan

COF + Margin – 1.5% Subsidi

Komersial

BFR + Margin – 1.5% Subsidi

Kadar Efektif

Tertakluk kepada Kelulusan Pihak Berkuasa BPMB

 • Majoriti 51% pemilikan oleh rakyat Malaysia.
 • Semua pemohon perlu mempunyai modal berbayar minimum sebanyak RM5.0 juta atau minimum 20% daripada jumlah pembiayaan yang dipohon, mana-mana yang lebih tinggi.
 • Semua pemohon perlu mendapatkan sokongan dalam bentuk penajaan (contohnya, Surat Sokongan) dari Kementerian Pelancongan, Seni Dan Kebudayaan (MOTAC).
 • Pembiayaan jangka masa
 • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi/perjanjian klub
 • Sehingga 80%
 • 1.5 % per tahun
 • 1 Januari sehingga 31 Disember 2025 ( Permohonan yang telah diterima sebelum 31 Disember 2025 diberi penangguhan sehingga 31 Mac 2026 untuk proses kelulusan )
 • Semua projek infrastruktur pelancongan, contohnya projek yang menyumbang kepada pembangunan industri pelancongan seperti, tetapi tidak terhad kepada hotel, pusat konvensyen, kemudahan berkaitan pendidikan, perubatan, atau pelancongan pertanian.

Berminat dengan Skim Infrastruktur Pelancongan?