Skim Pembiayaan Pembangunan Lestari

Kami menawarkan pelbagai penyelesaian pembiayaan meliputi sektor-sektor utama seperti infrastruktur, kelestarian, minyak & gas, dan teknologi yang menunjukkan sumbangan berterusan kepada 17 inisiatif UNDP

Skim Maritime & Logistik

Skim Transformasi
Digital Industri

Skim Pembangunan
Negara

Skim Infrastruktur
Pelancongan

Objektif utama inisiatif ini adalah untuk memberi sokongan kepada pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-12 (2021-2025). Inisiatif ini bertujuan untuk menyumbang kepada pemberdayaan ekonomi, kelestarian alam sekitar, dan penyelarasan semula sosial Malaysia.

Program ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kepada entiti yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia Ke-12.

sustain-sub-img

Saiz Dana

RM 1.0 Billion

(Sejumlah RM500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim).

Tempoh Pembiayaan

CAPEX

Sehingga 15 Tahun

OPEX

Sehingga 5 Tahun

Jumlah Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Ditentukan berdasarkan kategori-kategori berikut:

 • Pemilikan aset: sehingga RM100 juta
 • Pembangunan infrastruktur: sehingga RM200 juta

*Jumlah di atas mungkin berubah tertakluk kepada penilaian kredit oleh Bank.t

Penetapan Harga

finance-rate-icons

Kerajaan

COF + Margin – 1.5% subsidi

finance-rate-icons

Komersial

BFR + Margin – 1.5% subsidi

finance-rate-icons

Kadar efektif

Tertakluk kepada Kelulusan Pihak Berkuasa BPMB

 • Rakan kongsi, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam, dan Koperasi.
 • Majoriti 51% pemilikan oleh rakyat Malaysia.
 • Wajib berdaftar di Malaysia dan terlibat dalam 17 inisiatif yang dinyatakan oleh UNDP.
 • Mampu untuk membuktikan sumbangan yang boleh diukur dan berterusan kepada salah satu daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) yang memuaskan BPMB.
 • Pembiayaan jangka masa
 • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi/perjanjian klub
 • Sehingga 80%
 • 1.5 % per tahun
 • 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025
 • Sasaran utama adalah daripada empat (4) sektor utama iaitu infrastruktur, maritim, minyak & gas, dan teknologi yang mampu menunjukkan sumbangan berterusan kepada 17 inisiatif UNDP.

Berminat dengan Skim Pembiayaan Pembangunan Lestari?