SKIM MARITIM DAN LOGISTIK

 

ITEM DESKRIPSI
Objektif Memberi bantuan kewangan kepada syarikat sedia ada dan syarikat-syarikat baru yang berurusan dengan atau terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan maritim termasuk aktiviti aeroangkasa dan logistik.
Tujuan
 1. Membiayai semua jenis kapal atau pesawat terpakai/baru;
 2. Membiayai pemilikan tanah, pembinaan infrastruktur limbungan/ hangar serta mesin dan peralatan yang berkaitan;
 3. Membiayai pemilikan tanah, pembinaan bangunan, kilang dan mesin untuk pelabuhan, gudang, perkarangan pelabuhan dan pengangkutan untuk aktiviti maritim dan aeroangkasa;
 4. Membiayai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan minyak & gas;
 5. Membiayai perolehan aset bagi perkhidmatan logistik termasuk gudang, kenderaan dan peralatan yang berkaitan;
 6. Untuk membiayai keperluan modal kerja.
Saiz Dana
 • RM1.5 bilion
 • (Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)
Tempoh Sah Guna
 • 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023
 • Permohonan yang diterima sebelum 31 Disember 2023 diberikan lanjutan sehingga 31 Mac 2024 untuk proses kelulusan
Sektor Sasaran Syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan marin, minyak & gas, aeroangkasa dan logistik
Kelayakan
 1. Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi;
 2. Pemilikan majoriti sebanyak 51% oleh warganegara Malaysia
 3. Diperbadankan dan didaftarkan di Malaysia
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • Skim ini juga boleh distruktur untuk pembiayaan berbentuk sindiket / club deal
Tujuan Pembiayaan Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)
Tempoh Pembiayaan
 • CAPEX : sehingga 12 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun.
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Jumlah Pembiayaan
 • Amaun pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian BPMB dan polisi kredit. Sebarang permohonan yang melebihi amaun maksimum perlu mendapat kelulusan Lembaga Pengarah BPMB
 • Sebagai panduan, dana yang tersedia bagi setiap pelanggan boleh ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  • Keperluan modal kerja : sehingga RM100 juta
  • Pembangunan infrastruktur : sehingga RM150 juta
 • Jumlah di atas mungkin berbeza, tertakluk kepada penilaian kredit BPMB.
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan : COF + Margin – Subsidi 1.5%
 • Komersial: BFR + Margin – Subsidi 1.5%
 • Margin adalah sehingga 2% setahun. Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan 1.5% setahun
Perkara Berkaitan Kredit Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB.