SKIM INFRASTRUKTUR PELANCONGAN

ITEM DESKRIPSI
Objektif

Memberi bantuan kewangan kepada syarikat-syarikat sedia ada dan baru yang berurusan dengan atau terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan pelancongan

Tujuan
 • Membiayai pengambilan tanah, pembinaan bangunan, jentera dan aset-aset lain yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan
 • Untuk sebahagian daripada keperluan modal kerja syarikat-syarikat yang layak yang terlibat dalam industri pelancongan
 • Untuk membiayai kerja-kerja pembinaan/naik taraf bangunan/ hotel/pusat konvensyen/kemudahan sedia ada yang berada dalam industri pelancongan atau yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan
Saiz Dana

RM1.0 Bilion
(Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)

Tempoh Sah Guna

1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025

Sektor Sasaran

Semua aktiviti berkaitan pelancongan iaitu projek-projek yang menyumbang kepada pembangunan industri pelancongan seperti (tetapi tidak terhad) kepada hotel, pusat konvensyen, kemudahan yang berkaitan dengan pendidikan, perubatan atau pelancongan agro

Kemudahan yang ditawarkan
 • Pemilikan majoriti sebanyak 51% oleh warganegara Malaysia
 • Semua pemohon mestilah mempunyai modal minimum sebanyak RM5.0 juta atau minimum 20% daripada jumlah pembiayaan yang dipohon
 • Pemohon mestilah mendapat sokongan (iaitu Surat Sokongan) daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC)
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • Modal kerja pusingan
 • Skim ini juga boleh distruktur untuk pembiayaan berbentuk sindiket / club deal
 • Jaminan kewangan untuk terbitan Sukuk
Tujuan Pembiayaan

Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)

Tempoh Pembiayaan
 • CAPEX : sehingga 20 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun.
Margin Pembiayaan

Sehingga 80%

Jumlah Pembiayaan
 • Amaun pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian BPMB dan polisi kredit. Sebarang permohonan yang melebihi amaun maksimum perlu mendapat kelulusan Lembaga Pengarah BPMB
 • Jumlah minimum RM5 juta
 • Sebagai panduan, dana yang tersedia bagi setiap pelanggan boleh ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  • Keperluan modal kerja : sehingga RM50 juta
  • Pembangunan infrastruktur : sehingga RM100 juta
 • Jumlah di atas mungkin berbeza, tertakluk kepada penilaian kredit BPMB
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan : COF + Margin – Subsidi 1.5%
 • Komersial: BFR + Margin – Subsidi 1.5%
 • Jaminan kewangan: Yuran jaminan - Subsidi 1.5%
 • Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan

1.5% setahun

Perkara Berkaitan Kredit

Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB.