Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi utama termasuk enkripsi perisian digunakan untuk melindungi data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan yang ketat dipertahankan untuk mencegah sebarang tanpa kebenaran akses.

Keselamatan Penyimpanan

Untuk melindungi data peribadi anda, semua penyimpanan elektronik dan penghantaran data peribadi dijamin dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.