Minyak & Gas

BPMB telah memperluaskan pembiayaannya kepada pengusaha maritim yang meneroka perniagaan di bidang industri minyak dan gas, serta menyediakan pembiayaan kepada peniaga tempatan dengan teknologi khusus, fabrikator, pembiayaan kontrak; untuk membiayai kemudahan dan infrastruktur penyimpanan minyak & gas dan menyediakan modal kerja kepada kontraktor dan perancang tempatan.

Luar Pesisir

 • Pengendali Ladang Minyak & Gas
 • Kontraktor Platform
 • Pemilik / Pengendali Struktur Luar Pesisir

Daratan

 • Fabrikasi
 • Pemilik Tangki / Pengendali
 • Pemilik Terminal / Pengendali

Kapal Sokongan Luar Pesisir

 • Pengendalian Sauh
 • Kapal Bekalan / Utiliti
 • Kapal Tongkang Penginapan Pekerja
 • Perahu Pekerja
 • Kapal Tongkang Paip
 • Kapal lain yang terlibat dalam aktiviti Minyak & Gas