Skim Maritime & Logistik

Kami menawarkan pelbagai penyelesaian pembiayaan meliputi pelbagai sektor maritim, seperti penghantaran, pelabuhan kapal dan aktiviti berkaitan.

Skim Pembangunan
Negara

Skim Transformasi
Digitalisasi Industri

Skim Pembiayaan
Pembangunan Mampan

Skim Infrastruktur
Pelancongan

Skim Maritime &
Logistik

Objektif utama program ini adalah untuk menyediakan bantuan kewangan kepada syarikat-syarikat baru dan sedia ada yang terlibat dalam aktiviti dan servis berkaitan maritim, termasuk aktiviti aeroangkasa dan logistik. Program ini bertujuan untuk menyokong dan mempromosikan pertumbuhan perniagaan yang beroperasi dalam sektor-sektor ini.

Program pembiayaan ini mempunyai beberapa tujuan khusus, termasuk:

 • Pemilikan Kapal dan Pesawat
 • Pembangunan Pelabuhan dan Gudang
 • Sokongan untuk Aktiviti Minyak & Gas
 • Pemilikan Aset untuk Perkhidmatan Logistik
 • Sokongan Modal Kerja
 • Pembinaan dan Pembaikian Kapal
maritime-sub-img

Saiz Dana

RM 800 juta

(Sejumlah RM 500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim)

Tempoh Pembiayaan

capex-opex

CAPEX

Sehingga 12 tahun
capex-opex

OPEX

Sehingga 5 tahun

Jumlah Pembiayaan

Ditentukan berdasarkan kategori-kategori berikut:

 • Keperluan modal kerja: sehingga RM100 juta
 • Pembangunan infrastruktur: sehingga RM140 juta
 • Jumlah di atas mungkin berubah tertakluk kepada penilaian kredit oleh Bank.

*Jumlah pembiayaan tertakluk kepada penilaian dan dasar kredit BPMB. Sebarang permohonan yang melebihi jumlah maksimum perlu mendapatkan kelulusan daripada Lembaga.

Penetapan Harga

Kerajaan

COF + Margin – 1.5% subsidi

Komersial

BFR + Margin – 1.5% subsidi

Kadar efektif

Tertakluk kepada Kelulusan Pihak Berkuasa BPMB

 • Perkongsian, Swasta Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi.
 • Berdaftar dan diperbadankan di Malaysia.
 • Pemilikan majority 51% oleh rakyat Malaysia.
 • Pembiayaan jangka masa
 • Modal kerja berpusing
 • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi/perjanjian klub
 • Jaminan kewangan sebagai sebahagian daripada peningkatan kredit untuk terbitan sukuk / bon
 • Sehingga 90%
 • 1.5% per tahun
 • 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025
 • Syarikat-syarikat sektor sasaran yang melakukan aktiviti dan servis dalam industri maritim, minyak & gas, aeroangkasa dan logistik

Berminat dengan Skim Maritime & Logistik?