Kepimpinan Kanan

Kepimpinan Kanan
 

RONI L. ABDULWAHAB

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 

Kepimpinan Kanan
 

MOHAMED NAZRI OMAR

Pengarah Urusan

Kepimpinan Kanan
 

JASON GOAY NGEE CHIEW

Ketua Pegawai Risiko & Pematuhan

Kepimpinan Kanan
 

SAINURSALWA SANI

Ketua Pegawai, Sumber Manusia

Kepimpinan Kanan
 

MUHAMMAD TAUFIQ ABDUL LATIF

Ketua Pegawai Kredit

Kepimpinan Kanan
 

MUHAMED NOH KADERAN

Ketua Juruaudit Dalaman

Kepimpinan Kanan
 

VIKRAMAN KALIA PURUMAL

Ketua, Strategi dan Komunikasi Kumpulan

Kepimpinan Kanan
 

MUHAMMAD AZRAINI ABDUL HAMID

Ketua, Ekuiti Persendirian dan Pelaburan Strategik Kumpulan

>
Kepimpinan Kanan
 

NOOR AIN MOHD AMIN

Ketua, Pengurusan Shariah Kumpulan

Kepimpinan Kanan
 

GERALD GOH YONG HWA

Ketua, Liputan Kumpulan

Kepimpinan Kanan
 

WEE YEE TAT

Ketua, Perbankan Korporat dan Nasihat Kumpulan

Kepimpinan Kanan
 

MOHAMMED FADZIL SULAIMAN

Ketua, Perbendaharaan Pelaburan Kumpulan

Kepimpinan Kanan
 

AIDIL HAZNUL ZULKIFLI

Ketua, Undang Undang Kumpulan / Setiausaha Syarikat Kumpulan