Kepimpinan Kanan


 

RONI L. ABDULWAHAB

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 


 

MOHAMED NAZRI OMAR

Pengarah Urusan


 

POORANI RAMACHANDRAN

Ketua Pegawai Kewangan


 

ZULKEEFLI MAD KARIM

Ketua Pegawai Operasi


 

MUHAMMAD TAUFIQ ABDUL LATIF

Ketua Pegawai Kredit


 

JASON GOAY NGEE CHIEW

Ketua Pegawai Risiko & Pematuhan


 

MUHAMED NOH KADERAN

Ketua Juruaudit Dalaman


 

SAINURSALWA SANI

Ketua Pegawai, Sumber Manusia


 

MUHAMMAD AZRAINI ABDUL HAMID

Ketua Kumpulan, Ekuiti Persendirian dan Pelaburan Strategik


 

JUNAIDAH ABDUL RAHIM

Ketua Kumpulan, Undang-undang


 

GERALD GOH YONG HWA

Ketua Kumpulan, Liputan


 

WEE YEE TAT

Ketua Kumpulan, Pasaran Modal


 

NOOR AIN MOHD AMIN

Ketua Kumpulan, Pengurusan Shariah


 

VIKRAMAN KALIA PURUMAL

Ketua Kumpulan, Strategi dan Komunikasi


 

AHMAD NADJME YUSUF

Ketua Kumpulan, MIND dan Penyelidikan


 

MOHAMMED FADZIL SULAIMAN

Ketua Kumpulan, Perbendaharaan & Pelaburan Kumpulan


 

ZARINA NADZIMUDDIN

Setiausaha Syarikat Kumpulan