Skim Transformasi Digital Industri

Kami menawarkan pelbagai penyelesaian pembiayaan meliputi industri teknologi yang mana merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, Kecerdasan Buatan, Robotik, Automasi yang ditujukan untuk Pengeluar, Pengguna, dan Pembekal Infrastruktur.

Skim Maritime &
Logistik

Skim Transformasi
Digital Industri

Skim Pembangunan
Negara

Skim Pembiayaan
Pembangunan Lestari

Objektif utama inisiatif ini adalah untuk mempercepatkan penggunaan teknologi Industri 4.0 dalam pelbagai industri, yang mana akan meningkatkan sumbangan keseluruhan sektor pembuatan terhadap ekonomi negara. Dengan mempromosikan integrasi teknologi canggih secara lebih meluas, kami mempunyai matlamat untuk mendorong inovasi, kecekapan dan daya saing dalam industri rakyat Malaysia.

Kami menawarkan pembiayaan separa untuk projek dan kontrak yang melibatkan penggunaan teknologi digital seperti:

 • Menyokong sebahagian pembiayaan untuk pemilikan dan/atau pembangunan aset tertentu, termasuk perisian, lesen, paten, dan sebagainya.
 • Menyokong sebahagian pembiayaan bagi projek/kontrak yang berkaitan dengan teknologi digital.
 • Menyediakan modal kerja.
sub-industry-img

Saiz Dana

RM 1.0 Billion

(Sejumlah RM 500 juta diperuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera meliputi semua skim)

Tempoh Pembiayaan

capex-opex

CAPEX

Sehingga 15 tahun
capex-opex

OPEX

Sehingga 5 tahun

Jumlah Pembiayaan

Ditentukan berdasarkan kategori-kategori berikut:

 • Pemilikan dan/atau pembangunan aset/perangkat keras/perisian: sehingga RM100 juta
 • Pembangunan infrastruktur: sehingga RM100 juta
 • Jumlah di atas mungkin berubah tertakluk kepada penilaian kredit oleh Bank.

*Jumlah pembiayaan tertakluk kepada penilaian dan dasar kredit BPMB. Sebarang permohonan yang melebihi jumlah maksimum perlu mendapatkan kelulusan daripada Lembaga.

Penetapan Harga

finance-rate-icons

Kerajaan

COF + Margin – 1.5% subsidi

finance-rate-icons

Komersial

BFR + Margin – 1.5% subsidi

finance-rate-icons

Jaminan Kewangan

Yuran-yuran BG – 1.5% subsidi

finance-rate-icons

Kadar efektif

Tertakluk kepada Kelulusan Pihak Berkuasa BPMB

 • Rakan kongsi, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam, dan Koperasi.
 • Didaftarkan dan ditubuhkan di Malaysia.
 • Pemilikan sekurangnya 40% oleh rakyat Malaysia.
 • Projek yang mana di dalam parameter yang telah ditetapkan oleh agensi-agensi terlibat dalam pembangunan teknologi digital
 • Pembiayaan jangka masa
 • Modal kerja berpusing
 • Skim boleh dibentuk untuk susunan sindikasi/perjanjian klub
 • Jaminan pembiayaan untuk penerbitan Sukuk
 • Sehingga 80%
 • 1.5% per tahun
 • 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025

Teknologi-teknologi merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, Kecerdasan Buatan, Robotik, Automasi yang ditujukan kepada:-

 • Pengeluar: Syarikat teknologi atau syarikat pembuatan yang menawarkan teknologi-teknologi tersebut.
 • Pengguna: Syarikat/entiti yang menggunakan teknologi tersebut sebagai sebahagian daripada operasi mereka
 • Pembekal Infrastruktur: Syarikat yang membina infrastruktur berkaitan untuk penggunaan teknologi.

Berminat dengan Skim Transformasi Digital Industri?