Maklumat Korporat

Diperbadankan pada tahun 1973, Bank Pembangunan Malaysia Berhad ("BPMB") adalah salah sebuah Institusi Kewangan Pembangunan pertama di Malaysia ("DFI") dan dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia melalui Menteri Kewangan Diperbadankan

 

Sejak permulaannya, Bank telah menyediakan jalan penyelesaian infrastruktur di Malaysia serta diberi mandat untuk menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor infrastruktur, maritim, minyak dan gas serta teknologi yang masih diperingkat awal di negara ini. Dengan memberi fokus kepada empat sektor utama ini, BPMB telah memainkan peranan penting dalam pembangunan Malaysia selama hampir lima dekad.

 

Berkembang setara dengan kemajuan negara, BPMB telah berkembang lebih dari hanya pada awalnya sebagai memenuhi keperluan pembangunan, beralih dari penyedia pembiayaan pembangunan kepada pemangkin ekonomi baharu. Sebagai sektor agnostik, Bank telah memperluas tumpuannya dari empat sektor yang diberi mandat pada awal penubuhannya. BPMB kini menyelaraskan strateginya selaras dengan inisiatif Kerajaan mengenai Kelestarian, Pendigitalan dan Teknologi. Sebagai tambahan kepada daya maju kewangan, Bank menetapkan pandangannya dengan kukuh pada projek-projek yang berimpak, demi mengejar peralihan ke arah penilaian impak, tanpa mengira sektor.

 

Pada tahun 2019, BPMB memulakan Pelan Transformasi Strategik 3 Tahun 2020-2022 dengan visi dan misi yang lebih tajam untuk mencetuskan dan mendukung keperluan pembangunan Malaysia yang mula berkembang, sambil menerapkan peranjakan minda ke arah menciptakan dampak yang bermakna dan berterusan.

 

Visi baru BPMB adalah untuk menjadi rakan pembangunan terulung di Malaysia yang memerlukan misi baru - Penyampaian yang berkesan dengan hasil strategik - disokong oleh tiga teras strategik seperti berkut:

 
 

• Mendakap Peralihan Paradigma

• Mendokong Kawasan Keutamaan Strategik Kerajaan

• Mematuhi Prinsip Islam

 

Khususnya, dorongan strategik pada Mendakap Peralihan Paradigma menggariskan peralihan budaya yang menyeluruh bagi semua kakitangan untuk menerapkan minda memaksimumkan kejayaan bagi membolehkan BPMB berubah menjadi agen perubahan yang mendorong pembangunan negara, memberikan penyelesaian dan mewujudkan kesan lestari yang berterusan.

 

Untuk mencapai matlamat ini, BPMB telah mengenal pasti empat Nilai Teras yang menjadi tulang belakang peralihan budaya yang penting untuk menyampaikan visi dan misi BPMB yang segar. Nilai Teras ini dikenali sebagai "Prinsip Kembali ke Asas" BPMB yang direka untuk membimbing kakitangan menyelaraskan tingkah laku mereka ke arah minda yang berorientasikan impak:

 

• Kepercayaan

• Kebenaran

• Berilmu

• Bersama

 

Sejajar dengan matlamat BPMB untuk bergerak kehadapan sebagai organisasi yang mampan, Bank, dengan kerjasama pelbagai kementerian kerajaan dan Bank Dunia telah mengembangkan kerangka yang disebut sebagai Mengukur Kesan terhadap Pembangunan Nasional (MIND) untuk mengukur impaknya terhadap pembangunan nasional. Rangka kerja ini dibangunkan untuk memastikan sokongan diberikan kepada projek-projek yang menyeimbangkan kesan positif pada masa kini dan pada masa hadapan.

 

Berpandukan kepada anjakan minda baru ini, Bank akan menilai projek-projek bagi memastikan mereka memberikan sumbangan yang berterusan dan bermakna untuk pembangunan negara serta menyokong projek-projek yang membuahkan hasil terbaik bagi semua pihak - memberi manfaat kepada masyarakat, alam sekitar dan pembangunan negara. Pendekatan berasaskan bukti, BPMB akan membimbing Bank dalam meningkatkan impak pembangunan operasinya, menjajarkan dirinya dengan agenda pembangunan nasional sambil terus kekal mampan dari segi kewangan.

 

Khususnya, teras strategik pada Mendakap Peralihan Paradigma menggariskan peralihan budaya yang menyeluruh bagi semua kakitangan untuk menerapkan pemikiran memaksimumkan kejayaan bagi membolehkan BPMB bertukar menjadi agen perubahan yang memacu pembangunan negara, menyediakan penyelesaian dan mewujudkan impak lestari yang berterusan.

 

MIND secara aktif menyokong Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) United Nation (PBB) yang sudah terkandung dalam Pelan Transformasi Strategik 3 Tahun. MIND mengajukan tindakan bersepadu dalam semua urusan perniagaan - menyasarkan lima SDG berikut:

 

• SDG 7 – Tenaga Berpatutan dan Bersih

• SDG 8 – Pekerjaan Yang Sesuai dan Pembangunan Ekonomi

• SDG 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur

• SDG 10 – Mengurangkan Ketidaksamaan

• SDG 13 – Tindakan Terhadap Iklim

 

BPMB akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan yang lestari dan inklusif, selaras dengan agenda pembangunan Kerajaan dan juga Agenda Pembangunan Mampan 2030 yang disokong oleh PBB yang menetapkan 17 SDG.