Subsidiaries

GMV BPMB

Global Maritime Ventures Berhad (GMVB) telah diperbadankan pada 19 Mei 1993 sebagai wadah untuk menguruskan dana RM500 juta di bawah Government's Shipping Venture Fund (SVF) Kerajaan. GMVB ialah anak syarikat Bank Pembangunan Malaysia Berhad.

PLC BPMB

Pembangunan Leasing Corporation Sdn Bhd (PLC)ialah anak syarikat milik penuh Bank Pembangunan Malaysia (BPMB). PLC ditubuhkan sebagai usaha BPMB untuk memenuhi pasaran pembiayaan komersial, khususnya melalui kemudahan Pajakan

Pengumuman

Kami galakkan anda untuk bertukar dari pinjaman konvensional kepada pembiayaan islam!

DATA PERIBADI ANDA DILINDUNGI

Sila klik di sini untuk butiran lengkap notis privasi kami.

IKLAN TENDER

Sila klik di sini untuk butiran lengkap.